zondag 6 december 2020

Poinsettia

 hoi allemaal,

Poinsettia (kerstster) is echt zo'n bloem die echt bij de kerst hoort. Ik vind het zelf een mooie bloem, Daarom heb ik deze lieverd van Sylvia Zet / Whimsy Stamps gekozen om te kleuren. Ik heb haar gekleurd met Copic Markers. 

Poinsettia (poinsettia) is one of those flowers that really belongs to Christmas. I think it's a beautiful flower , that's why I chose this sweetheart from Sylvia Zet / Whimsy Stamps to color. I colored her with Copic Markers. 


Wist je dat een hele oude bloem soort is en dat deze bloem al werd bewonder door de Azteken zijn noemde de bloem Cuitla-xochitl genoemd. In 1804 bracht natuuronderzoeker Alexander von Humboldt de plant voor het eerst naar Europa. In de 14e, 15e en 16e eeuw werd het sap als middel tegen koorts gebruikt, en werd van de schutbladen rode verf gemaakt.

Did you know that a very old flower species and that this flower was already admired by the Aztecs are called the flower Cuitla-xochitl. In 1804, naturalist Alexander von Humboldt first brought the plant to Europe. In the 14th, 15th and 16th centuries the sap was used as a cure for fever, and red paint was made from the bracts.


Maar het leukste weet je van deze legende is wel de Mexicaanse hoe de kerstster aan zijn naam is gekomen.

But the best you know about this plant is the Mexican how the poinsettia got its name.

Het arme kind Pepita, dat geen cadeau kon kopen om op kerstnacht aan Christus te geven, plukte enkele onkruiden in de wegberm en maakte er een klein boeket van. Het kind was verteld dat een nederige, maar liefdevol gegeven gift aanvaardbaar was in de ogen van God. In de kerk begon het boeket te bloeien met rode en groene bloemen en de kerkelijke gemeente beschouwde dit als een kerstwonder. Vanaf dat moment werd de kerstster in Mexico Flores de Noche Buena genoemd.

The poor child Pepita, who could not buy a present to give to Christ on Christmas night, picked some weeds in the roadside and made a small bouquet. The child was told that a humble but lovingly given gift was acceptable in the eyes of God. In church, the bouquet began to blossom with red and green flowers, and the congregation considered this a Christmas miracle. From then on, the poinsettia in Mexico was called Flores de Noche Buena.  

Deze lieve digitale stempel kun je kopen op klik dan op dit plaatje dan kom je meteen op de juiste pagina.

You can buy this sweet digital stamp by clicking on this image and you will immediately get to the right page.

Dank je wel voor je bezoek, hopelijk zie ik je snel terug.

Thank you for your visit, hopefully I'll see you soon.

1 opmerking:

Petra-loves-paper zei

Mooi kleurwerk, leuk kaartje,groetjes Petra